Regler

Regler for deltagelse i Live Træning


Live Træning   |  Kalender  |  Instruktører   Instruktion  |  Videoer
 

 1. Påvirkning af PokerStars-bordene.

  Under en igangværende session er det strengt forbudt at påvirke de viste borde. I henhold til PokerStars' regler regnes dette for "svindelagtig opførsel". Herunder finder du et uddrag af PokerStars' betingelser og vilkår om dette emne.

  Hvis PokerStars mener, en bruger har begået svindelagtige, ulovlige eller forkastelige handlinger under brugen af tjeneste, eller har forsøgt at begå disse (...), har PokerStars ret til at tage de fornødne forholdsregler. Disse inkluderer øjeblikkelig blokering og muligvis permanent lukning af brugerens konto, konfiskering af alle chips på brugerens PokerStars-konto (...) og/eller juridisk søgsmål mod brugeren.

  Når de bruger chatfunktionen i denne tjeneste, er brugerne kategorisk forbudt at komme med udtalelser, der reklamerer for tredjepartstjenester eller et produkt tilbudt af en anden part end Intellipoker eller PokerStars. Desuden må brugerne ikke komme med udtalelser om IntelliPoker eller PokerStars, eller om tjenesterne, der er løgnagtige eller med rimelighed kan regnes for bagvaskelse.
 2. Aftalt spil.

  Aftalt spil mellem brugerne ved kommunikation af ens kort til andre spillere eller på anden måde er strengt forbudt. Ud over yderligere foranstaltninger forbeholder IntelliPoker og PokerStars sig retten til at begrænse antallet af pladser for deltagere og/eller ekskludere brugere fra træningssessions eller visse pokerborde eller -turneringer. IntelliPoker og PokerStars forbeholder sig også retten til at regne enhver form for aftalt spil mellem spillere (inkl. brugere) for et alvorligt brud på denne aftale, hvilket giver IntelliPoker og PokerStars retten til at blokere brugerens konto, hvis en bruger begår eller forsøger at begå sådanne handlinger - uafhængig af handlingens resultat.
 3. Stødende sprogbrug og indhold.

  Brugerne må ikke benytte tjenestens chatfunktion til at sprede ulovlive, stødende, æreskrænkende, tilsværtende eller truende indhold eller andet indhold, der bryder gældende love eller generelt regnes for upassende.
 4. Spam og uønsket indhold.

  Brugen af chatfunktionen skal begrænses til spørgsmål om det aktuelle emne. Hvis en bruger stiller et spørgsmål eller kommer med en kommentar, der ikke har noget med emnet for træningssessionen at gøre, er det op til instruktøren at afgøre, om der skal gives en advarsel. Hvis en bruger fortsætter med at opføre sig på en sådan måde, kan det føre til hans eksklusion fra sessionen og i sidste ende til lukning af vedkommendes IntelliPoker-konto.
 5. Diverse.

  Alle tilfælde, der ikke er dækket i disse regler, vil blive håndteret individuelt af moderatoren/instruktøren, når de dukker op.
 6. Regelændringer.

  IntelliPoker.com forbeholder sig retten til at udvide disse regler, hvis vi føler, det er nødvendigt. Hvis et medlem ikke indvilliger i reglerne, har de mulighed for at appellere på skrift indenfor 14 dage. Medlemmets konto vil så blive slettet.
 7. Ansvarsbegrænsning.

  IntelliPoker.com frasiger sig ethvert ansvar for tab (f.eks. af information) eller skader opstået som følge af materialet og informationen leveret. Dette inkluderer driftstab og krav fra tredjeparter. Det er brugerens eget ansvar at tjekke rigtigheden af materialet leveret under en træningssession. Brug af tjenesten sker på brugerens eget ansvar.
 8. Adskillelighed.

  Hvis enkelte regler i disse betingelser for brugen af IntelliPoker.com er ugyldige, enten i deres helhed eller delvist, påvirker det ikke gyldigheden af resten af brugskontrakten. De(n) ugyldige regel/regler vil blive udskiftet med en passende ændring. Det samme gælder, hvis Live pokertræningsreglerne inkluderer nogle smuthuller.