Betingelser og Vilkår

IntelliPoker Slutbrugeraftale

Denne slutbrugeraftale ("Aftalen") bør læses af dig ('Brugeren" eller "dig") i dens helhed, før du bruger IntelliPokers services eller produkter. Bemærk venligst at Aftalen repræsenterer en juridisk bindende aftale mellem dig og Rational Instructional Services Ltd. (fremover heri henvist til som 'IntelliPoker", "'os" eller "vi"), der ejer og opererer Internet stedet fundet på www.intellipoker.com ("Sitet"). IntelliPoker er et koncernselskab ejet af Rational Entertainment Enterprises Limited (heri henvist til som "PokerStars"), som ejer og opererer Internetsitet fundet på www.pokerstars.eu ("PokerStars-sitet")

Ud over de betingelser og vilkår, der findes i denne Aftale, bør du gennemgå vores Privatlivspolitik såvel som andre regler, retningslinjer og betingelser og vilkår, som af og til bliver lagt op på Sitet, og som relaterer til de services og kampagner, der er tilgængelige på Sitet, og som er indkorporeret heri gennem reference - samt andre lignende retningslinjer, du nogle gange muligvis bliver gjort opmærksom på fra os.

Ved at trykke på "Jeg accepterer" nedenfor som del af registreringsprocessen hos Intellipoker og gennem brug af siden indvilliger du i de betingelser og vilkår, der fremføres i denne Aftale samt  til vilkårerne i Privatlivspolitikken. Hver af disse opdateres eller ændres muligvis fra tid til anden i overensstemmelse med bestemmelserne nedenfor og i Privatlivspolitikken.

Idet nogle af disse services og produkter udbudt af Sitet også er tilgængelige for individer, der ikke er IntelliPoker-medlemmer, gælder de betingelser og vilkår i denne Aftale også, med al mulig forbehold, for brugere, som bruger Sitet uden forudgående registrering.

1. Generelle Vilkår

 1. I overensstemmelse med betingelser og vilkår heri giver IntelliPoker dig en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-ombyttelig ret til at bruge IntelliPokers services, produkter og indhold som udbudt på Sitet, herunder tekst, billeder, motiver, grafik, fotografier, animationer, video, musik og audio ("Site Indholdet") (og det hele samlet: "Servicen"). Enhver person, der har afsluttet registreringsprocessen på Sitet, refereres heri som et "IntelliPoker-medlem".
 2. Det er kun registrerede medlemmer af PokerStars-sitet, der kan blive IntelliPoker-medlemmer. Ved at registrere sig på Sitet giver du PokerStars ret til at forsyne IntelliPoker med al den information, der er blevet samlet om dig af PokerStars i overensstemmelse med PokerStars' Privatlivspolitik.
 3. Servicen er ikke til brug for (i) individer under 18 år, (ii) individer under den lovlige alder i hoveddelen af deres retsområde (hver er disse ovenfor refereres heri som "mindreårige"), eller (iii) individer der forbinder til Sitet fra retsområder, hvor det er ulovligt at gøre dette. IntelliPoker er ikke i stand til at verificere legaliteten af Servicen i hver retsområde, og det er Brugerens ansvar at bekræfte sådanne anliggender.
 4. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at anmode om bevis på alder for at sikre, at mindreårige ikke bruger Servicen. Vi reserverer derudover retten til at suspendere eller annullere din konto og ekskludere dig, midlertidigt eller permanent, fra at bruge Servicen, hvis der ikke leveres fyldestgørende aldersbevis, eller hvis vi mistænker dig for at være mindreårig.
 5. Servicen er udelukkende beregnet til Brugerens personlige brug. En Bruger må kun have én konto hos IntelliPoker og må kun bruge Servicen gennem denne ene konto. Derudover må en Bruger ikke tillade en anden person at bruge Servicen gennem hans/hendes konto.
 6. IntelliPoker bevarer autoritet over udstedelse, vedligehold og lukning af Brugernes konti hos IntelliPoker. Beslutningen fra IntelliPokers management, hvad angår enhvert aspekt af en Brugers konto, brug af Service eller disputresolution, er endegyldig og er ikke åben for revurdering eller appel.
 7. Du giver udtrykkeligt IntelliPoker lov til at gøre følgende information om dig tilgængelig for andre brugere på Sitet (hvad enten du er registreret eller ej) som del af din offentlige profil: dit Bruger-ID, datoen for din registrering på Sitet, tidspunktet du sidst loggede ind på Sitet, dit hjemland, din valgte avatar, dit personlige billede, din "besked" til andre brugere, dine turneringsresultater og dit nuværende level på PokerStars-sitet.

2. Ingen Reklamationsret

 1. IntelliPoker frasiger sig enhver og alle garantier, udtrykt eller underforstået, i forbindelse med Servicen (inklusiv Sitets Indhold), som er leveret til dig "AS IS", og vi giver dig ingen garanti eller repræsentation overhovedet hvad angår dens kvalitet, egnethed til formål, fuldstændighed eller nøjagtighed.
 2. Sitets Indhold kan inkludere retsmæssig information angående forskellige aspekter af pokerspillet. Denne information udbydes til dig som generelt baggrund og udgør ikke, og er heller ikke tænkt som, juridisk rådgivning. Vi anbefaler stærkt, at du konsulterer med en kvalificeret advokat hvad angår et specifikt anliggende.
 3. Uafhængig af vores indsats for at tilbyde dig services af højeste kvalitet og sikkerhed giver vi ingen garantier for, at Servicen er kontinurlig, rettidig eller fejlfri, at defekter bliver rettet, eller at servicen fundet deri er fri for virus eller programfejl.
 4. IntelliPoker forbeholder sig retten til at suspendere, stoppe, modificere, fjerne eller tilføje til Servicen og til Site Indholdet efter eget absolute valg med øjeblikkelig virkning og uden en forpligtelse til at give dig besked derom, og vi holdes ikke ansvarlig på nogen måde overhovedet for et evt. tab lidt som konsekvens af nogen som helst beslutning lavet af IntelliPoker i dette henseende.
 5. Du indvilliger i, at Intellipoker eller en af dens afflilater under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for (a) noget tab eller skade lidt af en hvilken som helst bruger ud fra den information fundet på eller undladt fra Sitet; (b) enhver brugers afhængighed af Sitets Indhold, hvad enten Sitets Indhold er korrekt, nutidigt eller fyldestgørende, (c) konsekvenserne af enhver handling du eller en anden person tager, eller undlader at tage, hvad enten det er baseret på Site Indholdet eller ej eller som resultat af brugen af dette Site.

3. Intellektuel Ejendom

 1. Termen "IntelliPoker" og alle andre varemærker, service marks og/eller varenavne brugt af IntelliPoker på Sitet fra tid til anden ("Varemærker") er varemærker, service marks og/eller varenavne eget af IntelliPoker eller en af dens gruppefirmaier og/eller dens licensgivere, og disse entiteter forbeholder sig alle rettigheder til sådanne Trade Marks.
 2. Sitets Indhold tilhører IntelliPoker eller en af dens gruppefirmaer og er beskyttet af ophavsret og/eller anden intellektuel ejendom eller andre rettigheder. Du indvilliger hermed i, at du ved at bruge Servicen og Sitet, ikke modtager nogen rettigheder i Site Indholdet eller en hvilken som helst del deraf. Du må under ingen omstændigheder bruge Site Indholdet uden IntelliPokers forudgående skrevne samtykke.
 3. Du må bruge Sitets Indhold til eget personlige brug og research. Du må ikke genudgive, genudsende, redistribuere eller på anden måde gøre materialet tilgængeligt for nogen anden part eller gøre det samme tilgængeligt på en anden webside, online service eller bulletin board tilhørende dig eller enhver anden part eller gøre det samme tilgængeligt som printet kopi eller gennem ethvert andet medie uden IntelliPokers udetrykkelige forudgående skrevne samtykke.

4. Forums, Chats og Blogs.

 1. Som del af Servicen tilbyder IntelliPoker dig muligheden for at få adgang til og at poste beskeder angående poker på Sitets forums, chats og blogs (sammen: 'Discussion Services"). Hver Bruger skal fuldt ud samtykke med og overholde følgende bestemmelser for at kune få adgang til og gøre brug af disse Discussion Services. En Brugers adgang til eller brug af Discussion Services bliver antaget som et udtryk for hans eller hendes fuldstændige accept af alle bestemmelserne indeholdt heri.
 2. Brugere forbydes at poste enhver ulovlig, obskøn, injurierende, æreskrænkende, truende, personlig eller privat information fra eller omkring andre mennesker eller andet materiale, der overtræder lovgivningen eller generelt anses som værende stødende. Denne generelle regel gælder også, når en Bruger gør brug af IntelliPoker-medlemsbillede-funktionen eller i korrespondance med IntelliPokers ansatte .
 3. Brugere forbydes at lave nogen udtalelser, der promoverer enhver service eller produkt fra enhver part bortset fra IntelliPoker eller PokerStars. Derudover må Brugere ikke lave udtalelser om IntelliPoker, PokerStars eller Servicen, der er usande eller indenfor rimelighed kan anses som værende nedladende eller kritiske.
 4. Discussion Services er kun til personligt og ikke-kommercielt brug. Følgende brug af Discussion Services er, uden begrænsning, forbudte: (a) reklamering eller salg af produkter, services eller anden form for (hvad enten det er for profit eller ej) opfordring til andre eller brug af Discussion Services til kommercielt formål af nogen slags; eller (b) poste på eller sende gennem Discussion Services beskeder eller kommentarer med kommercielt henblik af nogen art, deriblandt, uden begrænsning, reklamer, undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, velgørenhedsanmodninger, underskriftsindsamlinger, junk e-mail, spamming eller andre kopierende eller uopfordrede beskeder (kommercielle eller ej)
 5. Brugere må ikke bruge Discussion Services til at indsamle eller høste personlig information om andre Brugere, heriblandt Internet addresser, med formål at sende reklamer, spørgeskemaer, konkurrencer, pyramidespil, kædebreve, velgørenhedsanmodninger, underskriftsindsamlinger, junk e-mail, spamming eller andre kopierende anmodninger gennem andre midler (email, messaging, programmer, etc.).
 6. Brugere må ikke bruge Discussion Services til at poste indhold, der indeholder software, programmer eller applikationer, der kan skade eller negativt påvirke softwaren eller hardwaren på Sitet eller andre brugere..
 7. Enhver af de førnævnte ulovlige brug af Discussion Services anses som en overtrædelse af denne Aftale, og IntelliPoker er dermed tilladt, efter egen dømmekraft, at tage hvilken som helst juridisk eller teknisk handling, de anser som passende med henblik på samme, heriblandt midlertidigt eller permanent at blokere Brugerens konto.
 8. Hver Bruger er egenrådigt ansvarlig for nøjagtigheden og legaliteten af egne posts på Discussion Services, og hver Bruger holdes egenrådigt ansvarlig for andet falskt, misledende, upræcist, overtrædende eller på anden vis ansvarspådrivende materiale medtaget eller refereret til deri. Ved at poste indhold på Sitet bekræfter du, at du har fuld rettighed til at poste dette indhold på Sitet, og at Sitets brug af dette indhold ikke overtræder nogen tredjeparts rettigheder.
 9. IntelliPoker forbeholder sig retten til at overvåge alle posts lavet af Brugerne og at slette eller rette disse efter egen diskretion uden først at give besked derom, og Brugerne har ingen krav overhovedet mod IntelliPoker i sådanne tilfælde.
 10. Derudover forbeholder IntelliPoker sig rettigheden til permanent at blokere adgang til Discussion Services hos de Brugere, der gentagne gange, eller groft, overtræder bestemmelserne heri. IntelliPokers beslutning i henhold til modtagne klager er endegyldig og kan ikke gennemses yderligere eller appeleres.
 11. Idet IntelliPoker ikke kan eller vil overvåge alle posts lavet af Brugere, kan enhver Bruger, der ønsker at registrere en klage omkring posts lavet på Discussion Services, skrive til IntelliPoker på mailen support@intellipoker.dk, hvori klagens art klart skal fremgå af denne. IntelliPokers beslutning i forhold til modtagne klager er endegyldig og ikke åben for gennemsyn eller appel.
 12. Du anderkender og accepterer, at alt indhold postet på Discussion Services herefter tilhører IntelliPoker, og at IntelliPoker kan genbruge, genudgive og reproducere dette indhold på hvilken som helst måde, de selv mener, herunder til kommercielt brug. 
 13. Enhver Bruger lover på alle måder at holde IntelliPoker og dens respektive direktører, officerer, ansatte og agenter fri fra enhver form for erstatningsansvar, skade, tab, juridiske krav (herunder rimelige juridiske gebyrer), der på nogen måde er opstået som resultat af hans eller hendes brug af posts lavet på Discussion Services eller af enhver andet henseende, der relaterer dertil, bl.a., men ikke begrænset til, brugen af den information postet på Discussion Services. Derudover frasiger hver Bruger sig enhver ret til at rejse skadeskrav eller nogen form for juridisk handling imod IntelliPoker for evt. tab eller skade, der måtte komme fra brugen af Discussion Services eller materiale på Discussion Services.
 14. IntelliPoker garanterer ikke for nøjagtigheden eller sandfærdigheden af noget materiale eller information fundet på Discussion Services, og ansvaret for disse hviler udelukkende hos brugerne. Hver Bruger accepterer, at Discussion Services og materiale deri er skrevet og til rådighed "AS IS" med enhver fejl eller unøjagtighed, der måtte være og uden repræsentation, berettigelse eller garanti overhovedet, hvad enten dette er udtrykt eller implicit, herunder uden begrænsning enhver implicit garanti for nøjagtighed, fuldstændighed, kvalitet, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-patentkrænkelse. IntelliPoker vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for skade, tab, erstatningskrav eller enhver anden særlig, påløbende, medfølgende, eksemplarisk eller straffende skade af nogen slags, der kommer ud af eller i forbindelse med Brugerens adgang til eller brug af Discussion Services eller andet materiale deri, hvad enten baseret på kontrakt, tort og hvad enten dette er uagtsomt eller ej, selv hvis IntelliPoker er blevet rådgivet om muligheden for sådanne skader.

5. Brud

 1. Hvis en bruger uden præjudice til enhver anden af IntelliPokers rettigheder helt eller delvist bryder en eller flere af bestemmelserne heri, forbeholder IntelliPoker sig retten til at gøre, hvad de mener er bedst i situationen, heriblandt at annullere Aftalen og øjeblikkeligt blokere adgang til Servicen for en sådan Bruger, afslutte Brugerens konto hos IntelliPoker eller tage juridisk handling mod en sådan Bruger.
 2. Du indvilliger i fuldt at forsvare IntelliPoker og holde dem og dens aktionærer, direktører og ansatte fri fra kompensation, skyld, krav, erstatninger, hæftelser, skader, tab, omkostninger og udgifter, heriblandt juridiske gebyrer og enhver anden sigtelse overhovedet, hvordan det end er sket, og som er kommet som resultat af:
  1. dit brud på denne Aftale, delvist eller helt;
  2. brud fra din side på lovgivning eller tredjepartsrettigheder; og
  3. din brug af Servicen eller en anden persons brug af servicen gennem dine Login Brugeroplysninger (som defineret nedenfor), hvad enten det er med din autorisation eller ej.

6. Begrænsning af erstatningsansvar

IntelliPoker kan under ingen omstændigheder, herunder forsømmelse, blive holdt erstatningspligtig for nogen som helst specielle, medfølgende, direkte, indirekte eller derafkommende skader overhovedet (herunder uden begrænsning, skader for tab af forretningsprofit, forretningsbrud, tab af forretningsinformation eller nogen andre former for pengemæssig straf), som kommer ud af brugen (eller misbrugen) af Servicen, selv hvis IntelliPoker havde forudgående kendskab til muligheden for sådanne tab.

7. Sikkerhed og Din Konto

 1. Enhver Brugerkonto på IntelliPoker er tilgængelig gennem brugen af en kombination af et unikt Bruger ID ("Bruger-ID"), som er identisk til dit Bruger ID på PokerStars-sitet, og et unikt og hemmeligt password ("Password"), som er anderledes fra det password, der bruges af dig på PokerStars-sitet. (Bruger-ID og Password bliver samlet henvist til som "Login Brugeroplysningerne").
 2. Brugeren indvilliger i, at han/hun alene er ansvarlig for al brug af Servicen foretaget gennem hans/hendes Brugeroplysninger, og at han/hun ikke må afsløre Brugeroplysningerne til andre overhovedet.
 3. Brugeren skal holde sine Login Brugeroplysninger hemmelige og fortrolige hele tiden og tage alle forholdsregler for at beskytte disse oplysningers hemmeliggørelse og fortrolighed. Enhver uautoriseret brug af Login Brugeroplysningerne er alene Brugerens ansvar og det vurderes dermed som om, at han/hun selv har haft adgang, og han/hun bærer dermed enhver erstatningspligt, der måtte komme deraf.

8. Rettelser

IntelliPoker forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre denne Aftale eller enhver del heraf på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel, hvorefter du vil være bundet af denne rettede Aftale indenfor 14 dage af, at den er blevet postet på Sitet. Vi opfordrer dig derfor til at besøge Sitet regelmæssigt og tjekke de betingelser og vilkår, der er i kraft under gældende version of Aftalen på dette tidspunkt. Din fortsatte brug af Sitet anses som værende et samtykke til enhver rettelse / tilføjelse til Aftalen.

9. Regulerende Lovgivning

Aftalen og enhvert anliggende, der relaterer hertil, er reguleret af, og frembragt i samarbejde med, lovgivningen på Isle of Man, bortset fra de bestemmelser, der handler om lovkonflikter. Hver part tilkendegiver uigenkaldeligt, at de relevante domstole på Isle of Man har eksklusiv jurisdiktion i forbindelse med ethvert krav, disputs eller uoverensstemmelse hvad angår Aftalen og enhvert andet anliggende, der kommer derfra, og frasiger sig uigenkaldeligt enhver ret, som disse måtte have til at modsige sig en handling, der bringes foran disse domstole, eller at hævde at handlingen blev bragt foran et ikke passende forum eller at disse domstole ikke har jurisdiktion.

10. Uadskillighed

Hvis en bestemmelse i denne Aftale er - eller på et tidpunkt bliver - ulovlig, ugyldig eller ikke eksigibel i et givent retsområde, påvirker dette ikke gyldigheden eller håndhævelsen af nogen anden bestemmelse deri i dette retsområde eller gyldigheden eller håndhævelsen i andre retsområder af denne eller andre bestemmelser heri .

11. Overdragelse

IntelliPoker forbeholder sig retten til at overdrage denne aftale, helt eller delvist, på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående besked. Brugeren må ikke overdrage nogen af hans/hendes rettigheder eller forpligtelser, der tilhører denne Aftale.

12. Diverse

 1. Intet afkald fra IntelliPokers side på noget brud på bestemmelserne i denne Aftale (inklusive hvis det ikke lykkes IntelliPoker at opnå punktlig og ordret udførelse af, eller overensstemmelse med, enhver bestemmelse i denne Aftale) kan på nogen måde anses som et afkald på et givent fremtidigt brud på en sådan bestemmelse eller ethvert brud på enhver anden bestemmelse i denne Aftale.
 2. Intet i denne Aftale skaber eller tildeler nogen rettigheder eller andre goder til fordel for nogen tredjepart ikke i forvejen del af denne Aftale.
 3. Intet i denne aftale skaber eller skal anses som at skabe et partnerskab, en instans, et forvaltningsforhold, et betroet forhold eller et joint venture mellem dig og os.
 4. Denne Aftale udgør hele enigheden og aftalen mellem dig og os hvad angår Servicen og træder i kraft over enhver tidligere aftale, enighed eller forestående mellem dig og os.
 5. Enhver præmie, der udbydes på Sitet, er underlagt de gældende love og regler i det retsområde, hvori vinderen af en given præmie er baseret. Som følge af dette kan vi være lovligt forpligtet til at tilbageholde en udlovet præmie, hvis tildelingen af denne præmie sætter sig i strid med gældende lovgivning.

 Isle of Man, maj 2010